SME Chamber

Il-Kunsill Eżekuttiv tal-GRTU jiltaqa’ mall-kandidati għall-elezzjoni tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista, ma’ Dr. Adrian Delia u Dr. Chris Said

Il-GRTU għadha kif ikkonkludit żewġ laqgħat separati mall-kandidati ghall-elezzjoni tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Adrian Delia u Dr. Chris Said. Matul dawn il-laqgħat il-President tal-GRTU Paul Abela spjega li l-għan ewlieni tal-GRTU huwa dak li jisalvagwardja l-interess tal-intraprizi ż- żgħar u medji li hu fl-interess tal-membri tal-GRTU li l-organiżazzjoni iżżomm linja ta’ komunikazzjoni miftuħa ma min ikun fil-gvern u anke l-oppożizzjoni bħala l-gvern alternattiv.

Il-President tal-GRTU Paul Abela, iffoka fuq żewġ sfidi ewlenin li qegħdin jiffacjaw l-intrapriżi żgħar u medji. Is-Sur Abela qal li Malta illum qiegħda fi kriżi għaliex l-intrapriżi Maltin iridu jaħdmu, jikbru u jinvestu u dawn qed jiġu maħnuqa għaliex ma jsibux nies b’min jaħdmu. Hawn ‘shortage’ qawwi ta’ riżorsi umani li qed jikkawża inflazzjoni fil-pagi u operat limitat.

Fosthom Paul Abela spjega wkoll li għad hemm problemi relatati ma’ ‘Access to Finance’ lokali għaliex għad hawn dipendenza assoluta fuq il-banek. Din hija problema li qiegħda ittellef lill-industrija u tnaqqas il-kompetitivita. Paul Abela spjega li bħala GRTU ilha snin tiddiskuti dan, u dan ukoll wassal biex jinħoloq il- ‘Malta Development Bank’.

Iż-Żewg kandidati wrew li huma konxji sew ta’ dawn il-problemi u flimkien mal-GRTU iddiskutew soluzjonijiet li jistgħu jiġu implimentati b’mod nazzjonali.

Il-President tal-GRTU irringrazzja liż-żewġ kandidati talli sabu ic-cans jiltaqgħu mall-GRTU u awguralhom kull success għall-elezzjoni. Paul Abela kompla jgħid li l-GRTU iħares il-quddiem biex jaħdem ma min ikun Kap tal-Partit Nazzjonalista.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).