SME Chamber

Il-Gvern ghandu jzid l-isforzi biex Ryan Air u Easy Jet jibdew joperaw f’Malta illum qabel ghada

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises li tirraprezenta l-aktar negozji u ntraprizi zghar mifruxa ma’ Malta kollha u min kull qasam, temmen li fic-cirkustanzi ekonomici prezenti s-salvazzjoni ekonomika mmedjata ta’ pajjizna hi permezz ta’ zieda qawwija, u fuq zmien qasir, tan-numru ta’ turisti li jigu Malta.

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises li tirraprezenta l-aktar negozji u ntraprizi zghar mifruxa ma’ Malta kollha u min kull qasam, temmen li fic-cirkustanzi ekonomici prezenti s-salvazzjoni ekonomika mmedjata ta’ pajjizna hi permezz ta’ zieda qawwija, u fuq zmien qasir, tan-numru ta’ turisti li jigu Malta.

Il-GDP tal-pajjiz jiddependi hafna mit-turizmu u mit-turizmu jghixu hafna negozji u hafna nies. It-turizmu illum m’huwiex biss tal-lukandiera u tal-operaturi turistici diretti, izda huwa ta’ kulhadd – hwienet, traders, service providers, manifattura, bdiewa, sajjieda u kull min ghandu prodott u servizz li jinxtara direttament mit-turist u min dawk kollha li jbieghu direttament lit-turist.

Hu importanti li n-numru ta’ turisti li jigu f’Malta jghola u mhux jghola bi ftit izda b’mijiet ta’ eluf ohra kull sena. F’dan l-kuntest il-GRTU tilqa b’ferha l-interess ta’ kumpaniji tal-ivjaggar bhall-Ryan Air u Easy Jet u kumpaniji ohra li joffru vjaggi u vaganzi bi prezzijiet agevolati.

Il-GRTU tappella lil Gvern u lil awtoritajiet koncernati biex isir kull sforz biex dawn l-opportunitajiet pajjizna ma jitlifhomx.

Il-pajjiz ghandu illum problema akuta ta’ nuqqas ta’ tkattir ekonomiku u dan qed jirrizulta f’aktar dejn nazzjonali u f’aktar deficit finanzjarju ghall-gvern u s-soluzzjoni m’hiex aktar taxxi li jkomplu jharbtu l-izvilupp u l-investiment izda aktar tkattir ekonomiku.. It-turizmu jibqa’ l-aqwa ghodda biex l-GDP jikber u dan jista jsir biss f’zieda qawwija fl-inflow ta’.turisti

Il-Gvern ghandu jghati l-akbar importanza lil din il-kwistjoni.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).