SME Chamber

Il-GRTU u l-Ghaqdiet Nazzjonali tat-Trasportaturi Jipprotestaw biex il-Gvern Jirrimedja

Il-problema tal-gvern fejn jidhlu l-prezzijiet tad-diesel u tat-tariffi tal-elettriku hi gravi. Dan ghaliex l-gvern mhux jifhem li hu zbalja fil-mod kif xtara z-zjut minn barra, zbalja bl-ikrah meta qabad u fassal metodu kif jistabbilixxi l-prezz tad-diesel u fuels ohra essenzjali ghall-kumerc, l-industrija u t-turizmu bla ebda konsultazzjoni mall-korpi kostitwiti li jirraprezentaw lill-intraprizi f’kull qasam ekonomiku, u zbalja bil-kbir meta injora id-Direttivi u prattici tal-Unjoni Ewropeja fejn tidhol trasparenza u b’mod partikulari fejn tidhol gustizzja. Il-gvern baqa ma tghax kaz u ma spjegax kif jistabbilixxi l-prezzijiet u t-tariffi u r-Regulatur tal-Energija li suppost li hu, hu li hu responsabbli li jisgura li dak li qed tghid l-GRTU jsehh, baqa ma qal xejn.

Il-problema tal-gvern fejn jidhlu l-prezzijiet tad-diesel u tat-tariffi tal-elettriku hi gravi. Dan ghaliex l-gvern mhux jifhem li hu zbalja fil-mod kif xtara z-zjut minn barra, zbalja bl-ikrah meta qabad u fassal metodu kif jistabbilixxi l-prezz tad-diesel u fuels ohra essenzjali ghall-kumerc, l-industrija u t-turizmu bla ebda konsultazzjoni mall-korpi kostitwiti li jirraprezentaw lill-intraprizi f’kull qasam ekonomiku, u zbalja bil-kbir meta injora id-Direttivi u prattici tal-Unjoni Ewropeja fejn tidhol trasparenza u b’mod partikulari fejn tidhol gustizzja. Il-gvern baqa ma tghax kaz u ma spjegax kif jistabbilixxi l-prezzijiet u t-tariffi u r-Regulatur tal-Energija li suppost li hu, hu li hu responsabbli li jisgura li dak li qed tghid l-GRTU jsehh, baqa ma qal xejn.

Il-GRTU ghalhekk ressqet l-protest taghha lill-Kummissjoni Ewropeja. Il-protest tal-GRTU mhux dwar il-prezzijiet internazzjonali, kif qed jghidu l-kelliema tal-gvern izda dwar il-mod ingust li sidien ta’ intraprizi zghar gew injorati u diskriminati bil-mod li l-gvern qabad u ivvantaggja lil xi intraprizi ghax sempliciment huma kbar jew jahdmu f’settur partikulari u injora lil kul hadd.

Il-protesta li qed torganizza l-GRTU hi kontra awtoritajiet li jew naqsu minn dmirhom, jew bi strategija qed ikomplu jinjoraw dak li hu gust u sewwa li jsir. In-nies tipprotesta meta tkun injorata, meta tidhol l-arroganza flok ir-raguni meta tidhol l-ingustizzja flok l-gustizzja. U tipprotesta sa ma twassal il-messagg. F’pajjizna mexjien hazin u l-gvern hu responsabbli biex jirrimedja.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).