SME Chamber

Il-GRTU twiegeb lil Ministru Austin Gatt

B’referenza ghal dak li ntqal fl-istqarrija tal-Ministeru tal-IT&I li nharget b’risposta ghall istqarrija li harget l-GRTU illum it-Tlieta 18 ta’ Ottubru 2005, il-President tal-GRTU Paul Abela, d-Direttur tal-GRTU Vincent Farrugia, flimkien mall-advisor tal-GRTU Reuben Buttigieg li lkoll kienu prezenti ghall-Laqgha tal-MCESD tal-bierah it-Tnejn 17 ta’ Ottubru jikkonfermaw li L-Onorevoli Austin Gatt qal li biex l-GRTU jew xi membru iehor tal-MCESD jiltaqa’ mall-Fuel Procurement Advisory Committee iridu jiffirmaw non-disclosure agreement u ikunu lesti li jghamlu bank guarantee biex ikollu minn fejn jaqbad il-penali jekk dan l-agreement jinkiser.

La l-President u lanqas id-Direttur Generali tal-GRTU ma ikkonfermaw li jaqblu ma din l-proposta ghax ma hijiex l-intenzjoni tal-GRTU li titlob xi informazzjoni sigrieta izda informazzjoni li hi intotolata ghaliha bhala membru tal-MCESD.

Li qed titlob l-GRTU hi informazzjoni li ghandha dritt ghaliha taht id-direttivi tal-Unjoni Ewropeja (EU Electricity Directive 2003/54).

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).