SME Chamber

Il-GRTU toggezzjona ghall-ftehim gdid ghall-immanigjar tal-Port

Wara laqgha Generali msejha apposta mill-GRTU ghall-Burdnara kollha, li saret il-bierah 15 ta’ Gunju Marquis Scicluna Hall it-Trade Fair, il-Burdnara ddecidew hekk:

Wara laqgha Generali msejha apposta mill-GRTU ghall-Burdnara kollha, li saret il-bierah 15 ta’ Gunju Marquis Scicluna Hall it-Trade Fair, il-Burdnara ddecidew hekk:

§ Li l-Gvern naqas serjament meta qabel ma ffirma l-ftehiem ghall- immanigjar tal-Port il-Kbir ma zammx diskussjonijiet mar-rapprezentanti tal-Burdnara bhal ma ghamel ma rapprezentanti ta’ kull settur iehor li ghandu x’jaqsam mal-Port.

§ Li l-Gvern naqas bil-kbir meta intrabat li x-xoghol li illum isir biss mill-burdnara licenzjati, issa ser jibda jsir esklussivament u b’mod ta monopolju mill-kuntrattur il-gdid. Sa llum dan ix-xoghol sar mil-burdnara b’ kompetizzjoni shiha bejniethom u ghall dan ix-xoghol investew eluf kbar ta’ liri. Il-Gvern naqas bil-kbir li ma hasibx fit-telf kbir li ser isoffru l-Burdnara u fil-konsegwenza ta telf ta impjiegi li dan ser igib mieghu.

§ Ic-Chairman tal-Malta Maritime Authority Dr. Mark Bonello naqas bil-kbir meta hedded lil Burdnara bit-tnehhija tal-licenzji specjali taghhom, meta dwar l-kundizzjonijiet tal-Licenzji tal-Burdnara, hemm ftehim mal-Gvern Malti b’ approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropej.

§ Il-Burdnara ghalhekk qed jinfurmaw lil Gvern pubblikament li jekk mhux ser ikun hemm garanzija li dak li gie miftiehem dwar il-licenzji tal-Burdnara jibqa jghodd u li x-xoghol li ghalih investew bil-kbir u li dejjem sar minnhom jibqghu jaghmluh huma, il-Burdnara jibdew programm ta’ azzjoni biex juru l-oppozizjoni taghhom ghad-disprezz li qed isir lejhom u ghat- telf li qed ikunu kostretti li jsofru.

Il-Burdnara ser jergghu jiltaqghu nhar it-Tlieta 20 ta’ Gunju u jiddeciedu dwar l-azzjoni ta’ protesta b’sehh mill-Erbgha 21 ta Gunju 2006.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).