SME Chamber

Il-GRTU titlob lil Gvern jirtira l-progett tal-Fish Farms ta’ barra n-nofsinhar

Illum il-GRTU ghamlet Press Conference fejn id-Direttur Generali Vince Farrugia u l-Kunsillier tal-GRTU Reuben Buttigieg, bhala President tas-sidien tal-hwienet u negozji ta’ Wied il-Ghajn, taw ir-ragunijiet ghaliex il-GRTU hi kontra l-progett tal-Fish Farms fil-bahar barra Wied il-Ghajn.

Il-GRTU qed tinsisti mal-gvern li l-progett ghandu jkun irtirat ghax ma jaghmilx sens la ekonomikament u lanqas mil-latt ta’ ambjent. Il-GRTU qed issostni li jekk dan il-progett jitwettaq ser ikun ta’ detriment kbir ghall-izvilupp u l-kummerc ta’ Wied il-Ghajn u l-lokalitajiet ta’ madwar.

Il-GRTU qed tmexxi l-protesta taghha mal-MEPA u ‘l quddiem ukoll fuq livell Ewropew. Il-GRTU izda thoss li l-gvern Malti ghandu, bla aktar telf ta’ zmien, jirtira dan il-progett ghax hu ta’ hsara ghal Malta.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).