Fabian Demicoli

Il-GRTU titlob l-intervent tal-ghola awtoritajiet sabiex il-kwistjoni tal-Kostruzzjoni tinqata`

Il-GRTU din l-gimgha regghet irceviet rapporti li l-industrija tal-kostruzzjoni f'affari ta' ftit granet regghet giet mitfuha f'konfuzzjoni ghax beda jieqaf il-process kollu mix-xoghol fil-barrieri. 

B'nuqqas ta` ftehim u ppjanar bejn il-MEPA u l-MRA, l-awtoritajiet koncernati li jirregolaw il-process u l-uzu ta` esploziv fl-industrija tal-barrieri tal-qawwi, l-operaturi, l-haddiema, self employed u kuntratturi fl-industrija tal-kostruzzjoni ilhom jbghatu ghal dawn l-ahhar xhur ghal nuqqas li ghalih ma jahtu xejn.

 

Immedjatament wara l-barrieri jieqfu wkoll il-manifattura tal-prodotti tas-siment ghall-bini ghax dawn iridu z-zrar u r-ramel mill-barrieri u maghhom il-kuntratturi tat-toroq, tal-bini w il-burdnara tal-garr tal-materjali ghall bini. 

Min hu responsabbli f'dawn l-awtoritajiet jaf sew li l-industrija tal-kostruzzjoni illum hi kontributur ewlieni ghall-prodott gross nazzjonali ta` pajjizna u meta jkun hemm anke l-inqas tip ta' intopp fil-MEPA l-ewwel li tieqaf hi l-industrija tal-barrieri tal-qawwi ghax ix-xoghol f'dawn il-barrieri jiddependi minn sensiela zghira ta` nies fl-awtoritajiet ikkoncernati.

Il-GRTU, li tirrapprezenta` lis-sidien tal barrieri, zviluppaturi u kuntratturi u self-employed f'din l-industrija qeghda titlob l-intervent tal-ghola awtoritajiet halli din il-kwistjoni tinqata` illum qabel ghada u tappella lil min hu responsabbli jiehu r-responsabilita li fuqu jiddependi l-ghejxien ta` dawn in-nies.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).