SME Chamber

Il-GRTU titlob azzjoni serja u decisiva mill-Gvern dwar il-Low Cost Airlines

Il-GRTU tappella lil Gvern biex din il-kwistjoni tal-Low Cost Airlines jaqtaghha ghax s’issa fejn konna bqajna. M’hemm l-ebda dubju li l-problema hi l-hlas esagerat li l-awtoritajiet tal-ajruport ta’ Malta qed jiccargjaw lil linji tal-ajru li jridu jtiru lejn Malta.

Il-GRTU tappella lil Gvern biex din il-kwistjoni tal-Low Cost Airlines jaqtaghha ghax s’issa fejn konna bqajna. M’hemm l-ebda dubju li l-problema hi l-hlas esagerat li l-awtoritajiet tal-ajruport ta’ Malta qed jiccargjaw lil linji tal-ajru li jridu jtiru lejn Malta.

Hadd mhu qed jghid li ghandhom jinghataw is-sussidji lil linji tal-ajru, izda l-Gvern irid jara kif l-awtoritajiet tal-ajruport jhaddmu sistemi li jpoggu l-ajruport ta’ Malta fuq bazi verament kompetittiv. B’dan igawdu l-airlines kollha u zgur li jizdiedu n-numri ta’ linji li jkunu lesti li jgibu aktar turisti lejn Malta. Din hi l-kwistjoni kollha: Malta ghandha bzonn aktar linji tal-ajru u aktar flights irhas.

M’hemm l-ebda dubju li jekk il-Gvern mhux ser jiccaqlaq in-numru ta’ turisti li jigu Malta ser ikompli jonqos u dan meta ghan-numru ta’ negozji u stabilimenti li hawn illum in-numru ta’ turisti li qed jigu diga mhux bizzejjed.

Il-Gvern ghandu jiftah negozjati bis-serjeta ma RyanAir u mhux joqghod jitkellem maghhom bl-intermedjarji. Il-proposti taghhom li jinghataw skonti skond in-numru ta’ turisti li kull linja tal-ajru iggib lejn Malta, hi tajba. Din tinkoragixxi lil kull linja tal-ajru biex iggib turisti aktar milli qed iggib illum u tinkoragixxi linji godda li jibdew jahdmu lejn Malta. Zieda sostanzjali fin-numru ta’ turisti li jigu Malta taghti qliegh lil Maltin u lil Gvern stess hafna aktar minn kull piz ta’ kull mizura li jrid jiehu l-Gvern biex l-ajruport ta’ Malta jsir verament kompetittiv.

Il-GRTU tistenna azzjoni decisive mill-Gvern ghax it-tigbid zejjed mill-Gvern biex isib soluzzjoni holoq stat ta’ incertezza li qed iwegggha lil hafna operaturi turistici u qed jirredikola lil Malta.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).