SME Chamber

IL-GRTU TIFRAH U TAWGURA LILL-PRIM MINISTRU GDID TA’ MALTA L-ONOREVOLI DR JOSEPH MUSCAT

 Il-Kunsill Ezekuttiv
Nazzjonali tal-GRTU Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji f'isem  l-eluf
ta'  membri tal-GRTU u f'isem is-sidien tal- intraprizi u self-employed
fis-settur kbir rapprezentat mill-GRTU, tifrah lil l-Onorevoli Dr Joseph Muscat
ghall-elezzjoni u l-hatra tieghu bhala Prim Ministru ta' Malta.

 

Il-GRTU
tawguralu l-akbar success b'fiducja shiha li taht il-gwida tieghu l-Gvern gdid
ta' Malta jwettaq il-pjanijiet u aspirazzjonijiet li l-poplu Malti u Ghawdxi
 b'mandat enormi  fdaw f'idejh.
Il-GRTU tifrah wkoll lil
Partit Laburista ghar-rebha kbira elettorali fl-Elezzjoni tad- 9 ta' Marzu 2013
u tawgura li jibqa' jsir kull sforz biex b'hila u entuzjazmu jintlahqu  l-aspirazzjonijiet
maghzula demokratikament mill-poplu Malti u Ghawdxi.

 

Il-Kunsill Ezekuttiv
Nazzjonali tal-GRTU jifrah u jawgura wkoll lill-Membri Parlamentari kollha
eletti.

 

Il-Kunsill Ezekuttiv Nazzjonali tal-GRTU jiehu din
l-opportunita biex jirringrazzja lil l-Onor Dr Lawrence Gonzi ghax-xoghol siewi
kollu tieghu u tal-Gvern immexxi minnu matul is-snin li kellu f'idu il-mandat
tat-tmexxija ta' pajjizna.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).