SME Chamber

Il-GRTU tifrah lill-Kummissarju Gdid Dr Tonio Borg


Il-GRTU tifrah mal-poplu Malti kollu
ghal votazzjoni favorevoli tal-Parlament Ewropew biex Dr Tonio  Borg jiehu postu bhala l-Kummissarju Ewropew
gdid minn Malta. Nesprimu wkoll is-sodisfazzjon tal-imsiehba taghha
ghas-solidarjeta' li urew il-forzi politici ewlenin Maltin li b'sens kbir ta'
ghaqda haddmu flimkien biex Malta regghet fl-anqas zmien possibbli qed tiehu
postha fil-kullegg tal-Kummissarji Ewropej.

Il-GRTU tirrikonoxxi lil Dr Tonio Borg
bhala wiehed mill-istatisti Maltin li jgawdi stima kbira minn kullhadd u bhala
Parlamentari hu dejjem kien ta kontribuzzjoni pozittiva u leali. Il-GRTU dejjem
kellha l-ahjar relazzjoni ma' Dr Tonio Borg fis-snin kollha li dam Ministru u
hu dejjem kien ta' sapport ghal proposti tghana favur is-sidien tan-negozji
zghar Maltin u tas-self-employed
Maltin u Ghawdxin.

Il-GRTU ghandha fiducja shiha li Dr
Tonio Borg iwettaq id-dmirijiet tieghu bhala Kummissarju Ewropew b'hila u
b'onesta u li hu jkompli jkattar l-istima kbira li Malta bniet
fl-istituzzjonijiet ewropej matul is-snin li Malta ilha membru tal-Unjoni
Ewropea. Il-GRTU tixtieq kull success lill-Kumissarju Tonio Borg fil-qadi ta'
dmirijietu.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).