SME Chamber

Il-GRTU tifrah bl-Arrangamenti Godda ghas-Servizz tal-Park and Ride lejn il-Belt

 Il-GRTU tesprimi s-sodisfazzjon ghall-arrangament gdid li ntlahaq biex is-servizz ta' transport mill-Park and Ride ghac-Centru tal-Belt Valletta issa hu ghall-aktar kumdita' ghall-kull min irid jinqeda bis-servizzi li toffri l-Belt Kapitali ta' pajjizna.

 It-transport ghac-Centru tal-Belt issa kull siegha u kull nofs siegha jinzel minn Triq San Pawl u jibqa' niezel sa Triq San Kristoforu u jdur l-isfel ghall-barra, fil-waqt li kull nieqes kwart u kull siegha u kwart is-servizz jinzel minn Triq l-Ifran u jdur minn Triq it-Tezor ghall-Pjazza tal-Palazz u jibqa niezel minn Triq ir-Repubblika l-barra. Matul il-vjagg in-nies ikunu jistghu jinzlu fejn jenhtiegu.

Is-Servizz hu u jdur mall-Belt Valletta jtella wkoll l-passigieri li jridu jirritornaw lejn l-Park and Ride.

Din is-sistema ssahhah bil-kbir l-progett tal-Park and Ride u tghati nifs gdid lin-negozji tal-Belt u lil dawk kollha li jippjanaw l-harga taghhom ghall-Belt Valletta u lil dawk li jidhlu l-Belt kuljum.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).