SME Chamber

Il-GRTU tibqa’ tistenna li l-Gvern jiehu l-mizuri mehtiega biex l-ekonomija tirpilja

Il-GRTU – Malta Chamber for Small and Medium Enterprises hi sodisfatta li
f’isem l-membri taghha u f’isem s-self-employed u s-sidien tan-negozji z-zghar
ta’ pajjizna, flimkien mall-organizazzjonijiet l-ohra li jirraprezentaw lil min
ihaddem fl-MCESD, tghat is-sehem shih u konsistenti taghha biex jintlahaq ftehim
fuq dokument li seta’ ha forma ta’ Patt Socjali li jorbot lill-msiehba socjali
ghat-tlett snin li gejjin. Sfortunatament izda, ghalkemm il-Gvern ukoll qabel ma
dan id-dokument, il-ftehim ghall-Patt Socjali baqa’ ma ntlahaqx ghaliex ma
qablux mieghu il-Unions tal-Haddiema.
 
 


 


Il-GRTU temmen li anke bla Patt
Socjali il-gvern ghandu jiehu dawk d-decizjonijiet cari u konkreti bla aktar
dewmien li jsostnu b’mod konkret il-kompetittivita ta’ pajjizna. Flimkien
mall-organizazzjonijiet nazzjonali l-ohra li jirraprezentaw l-intraprizi Maltin
fis-setturi kollha tal-ekonomija, u li flimkien jirraprezentaw l-investiment u
l-impjieg kollu produttiv privat li ghandu pajjizna, il-GRTU issa qed tistenna
li s-settur pubbliku flimkien mas-settur privat ghandhom jibqghu jirsistu biex
il-Maltin ikunu aktar konxji li bla mizuri effettivi l-qaghad jibqa’ tiela u
hadd ma jkollu l-futur ta’ prosperita li jixraqlu.

Il-GRTU tistenna li
l-gvern jiehu mizuri li jinkludu pakkett li jsostni b’mod effettiv
lill-intraprizi z-zghar ta’ pajjizna li issa waslu f’livell li ma jifilhux
jerfghu aktar pizijiet. Il-GRTU temmen li Malta mhux ser jirnexxila tinqala’
mis-sitwazzjoni ta’ tkattir ekonomiku stagnat u qaghad li dejjem jizdied jekk
il-mizuri li jridu jittiehdu jibqghu jigu posposti.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).