SME Chamber

Il-GRTU tibqa Tinsisti biex il-Gvern Jiccaqlaq dwar Super 5

Ghall-darba ohra s-Super 5 baqghet ma ntrebhitx.
Dan ifisser gimgha ohra ta’ tkissir tal-bejgh ghall-hwienet u postijiet
tad-divertiment ma Malta kollha hekk kif aktar flus ikomplu jintefqu f’din
il-gennata nazzjonali.

Il-GRTU qatt ma giet ikkunsultata meta b’daqqa ta’
pinna l-Ministru responsabbli nehha l-klawsola li kienet tillimita s-somma
tar-rebh li tista titla s-Super 5. Din il-klawsola kienet iddahhlet fuq
insistenza tal-GRTU u l-Gvern ghalhekk kellu jerga’ jikkonsulta qabel nehhieha.
Nehhieha biex dahhal ftit flus aktar wara il-bejgh lil privat tas-sistema
tal-lottu pubbliku.

 

Litteralment ghall-ftit flus l-Gvern holoq din
l-problema kollha. Il-GRTU issa qed issaqsi b’enfasi “X’inhu jistenna il-Gvern
biex jintervjeni? L-effetti negattivi ta’ din id-decizjoni zbaljata mehudha
minn wara dahar kulhadd issa hu evident.

 

 “Ahna
tkellimna ma sidien tal-grocers, supermarkets,
hwienet tal-laham, hwienet tal-hwejjeg u zraben, bars, restoranti, pizzeriji u mportaturi tal-ikel u bzonnijiet ohra
tal-familja u kollha qalulna li din il-fernezija ta’ infieq fuq il-loghob
tas-Super 5 affettwathom bil-kbir u taffetwa kull darba li Super 5 taqbez
il-limiti,” ikkummenta Vince Farrugia, Direttur Generali tal-GRTU.

 

“Hu ghalhekk li l-GRTU trid azzjoni. Jien
nistghageb kif ghall-darb’ohra l-Gvern mhux qed jisma dak li trid l-opinjoni
pubblika, ghax ma kull min tkellimna kullhadd jghidilna li ghandna ragun.” temm
jghid Vince Farrugia.

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).