SME Chamber

Il-GRTU tesprimi sodisfazzjon bit-tkabbir tal-Kabinett ta` Ministri

Il-GRTU tesprimi sodisfazzjon bit-tkabbir tal-Kabinett ta` Ministri u b`mod partikolari li s-settur tan-Negozji Zghar u l-qasam tat-Turizmu issa gew elevati ghal livell ta` responsabbilta Ministerjali diretta – Il-GRTU taqbel li l-Prim Ministru ghalaq il-kapitlu ta` Gvern b`numru limitat ta` Ministri u issa kabbar mill-gdid il-Kabinett tal-Ministri u eleva ghall-livell ta` Ministru lil min ihaddem u ta rizultati. Dan hu awgurju u inkoraggiment ghaliex l-oqsma kollha maghzula huma ta` portata kbira fil-glieda tal-poplu Malti ghal tishih ekonomiku u avvanz socjali.

Ahna bhala GRTU kuntenti b`mod partikolari li l-portfolio tan-negozji zghar gie elevat ghal livell ministerjali ghaliex ma kinietx taghmel sens li settur li jirraprezenta 98% tal-Intrapriza lokali ma kellux livell Ministerjali u naqblu wkoll li t-Turizmu wkoll rega gie elevat ghal livell Ministerjali.

Naqblu wkoll li saret is-separazzjoni bejn il-Gustizzja u l-Intern.

Il-GRTU tawgura lil Ministri l-godda li jkunu success fil-Ministeri importanti fdati taht ir-responsabilta taghhom.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).