Fabian Demicoli

Il-GRTU taqleb mal-Imsiehba Socjali fuq nuqqas ta’ djalogu

B’referenza ghal-istqarrija li l-Msiehba Socjali flimkien
mall – Korpi Kostitwiti u Trade Unions – membri tal-Kusill Malti ghall-Izvilupp
Ekonomiku u Socjali (MCESD), l-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium
Enterprises tiddikjara li taqbel u tassoccja b’mod assolut ma dak li qed tghid
l-istqarrija tal-Msiehba Socjali.

L-unika raguni li r-rapprezentant
tal-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU d-Direttur Generali Vince Farrugia ma kienx
prezenti waqt il-laqgha tal-Msiehba Socjali kien ghaliex Vince Farrugia kellu
jattendi ghal-laqgha mall-Prim Ministru f’Kastilja fejn f’isem l-GRTU kien qed
jesprimi lill-Prim Ministru l-istess messagg li ghaddew l-Imsiehba
Socjali.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).