SME Chamber

Il-GRTU tappella ghall-bidla fil-Ligijiet dwar multi lill-Kummercjanti

Il-GRTU tifrah lis-Segretarju Parlamentari Edwin
Vassallo li wassal fil-Parlament is-sejha tas-sidien tal-intraprizi Maltin biex
in-negozjant Malti ma jibqax ikun ittimbrat bhala kriminal kull meta jkun hemm
ksur ta’ xi ligijiet ta’ natura kummercjali.

Il-GRTU ilha tishaq is-snin
li l-kriminalitazzjoni tas-sistema tal-multi hi affront ikrah kontra
l-imprenditur Malti. Kull ligi gdida li qed tghaddi mill-Parlament qed timponi
sistema ta’ multi li jwasslu ghall-pieni ta’ habs fuq l-entrepreneurs li
jiksruhom minflok pieni li jissarfu f’dejn civili. Fil-kumplament tal-Ewropa
it-tendenza hi bil-maqlub u l-multi huma ta’ natura civili u mhux ta’ natura
kriminali.

Il-GRTU qed topponi bil-kbir ghal dan aktar u aktar meta
f’Malta ghandna Gvern li jghid li hu favur l-imprenditur u jrid ihajjar
lill-imprendituri Maltin jinvestu aktar u joholqu aktar impjiegi. Fir-realta
kull ligi li tghaddi qed tistma’ lill-imprenditur u n-negozjant Malti bhala
kriminal u l-multi mposti qed ikunu dejjem dawk li jissarfu
f’habs.

Il-GRTU tappella lill-membri ohra tal-Parlament biex
bhall-Onorevoli Edwin Vassalo jargumentaw kontra din it-tendenza u li jaraw li
l-ligijiet li jimponu multi ta’ natura kriminali fejn jidhol l-kummerc u
l-industrija u s-servizzi, jinbidlu f’multi ta’ natura civili u ta’ valuri
ragonevoli.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).