SME Chamber

Il-GRTU tappella ghal aktar serjeta fid-Decizjonijiet mill-Amministrazzjoni Pubblika

Id-decizjoni li r-Rig taz-Zejt
jitnehha mill-Port il-Kbir u jitpogga quddiem il-gzejjer ta’ San Pawl fil-Bajja
ta’ San Pawl il-Bahar ftit granet biss wara li Francis Zammit Dimech u
l-apparat propogandistiku tal-Belt tant ghajtu li San Pawl il-Bahar hu hafna
ghal qalb il-Gvern.


Id-decizjoni li r-Rig taz-Zejt
jitnehha mill-Port il-Kbir u jitpogga quddiem il-gzejjer ta’ San Pawl fil-Bajja
ta’ San Pawl il-Bahar ftit granet biss wara li Francis Zammit Dimech u
l-apparat propogandistiku tal-Belt tant ghajtu li San Pawl il-Bahar hu hafna
ghal qalb il-Gvern.

 XI HADD HADHA.

 L-istess
id-decizjoni li l-vannijiet tal-Monti jitpoggew fil-Pjazza tal-Palazz u
fil-bicca ta’ fuq ta’ Triq ir-Repubblika u fit-toroq li jservu l-qalba
tal-Belt.

 
XI
HADD HADHA.

  Issa
  ilna naraw tijatrin shih mill-amministrazzjoni pubblika fejn il-hmar iwahhal
  f’denbu biex dawn id-decizjonijiet hzina, strambi u tar-redikolu jehel bihom xi
  hadd ghax donnu hadd mhu responsabbli.

   
  Il-GRTU
  tappella biex

  ·       
  L-ewwelnett ma jittiehdux  decizjonijiet stupidi.

  ·       
  It-tieni li d-decizjonijiet hzina
  jittrangaw mal-ewwel u mhux jghaddu l-gimghat u l-hsara u r-rabja tan-nies
  tithalla qiesu xejn mhu xejn.

  ·       
  It-tielet li min hu responsabbli
  ta’ dawn il-hmerijiet ihallas. Mhux sewwa li c-cittadin u n-negozjant malajr
  jaqlaqghha kull meta jizbalja u jkollu jhallas tan-nuqqas tieghu u fis-settur
  pubbliku hadd mhu responsabbli, hadd ma jissemma u d-danni dejjem ghal
  haddiehor.

   

  Il-GRTU
  tfakkar li l-hsara u d-danni dejjem is-settur privat jiblaghhom.

   
          Min ser jaghmel tajjeb
  ghall-hsara li qed isoffru n-negozji tal-Belt Valletta bit-tahwid
  tas-sistema tas-CVA?

         Min ser jikkumpensa lil
  intraprizi ta’ San Pawl il-Bahar, Bugibba u l-Qawra li fl-aqwa tas-Sajf
  kerhulhom Bajja?

   FUQ KOLLOX IL-GRTU ISSAQSI PUBBLIKAMENT

   
  META SE
  JINGAR IL-BARRA MINN SAN PAWL IL-BAHAR IR-RIG TAZ-ZEJT?

   
  U META SER
  JITNEHHEW IL-VANNIJIET KOROH MILL-QALBA TAL-BELT VALLETTA?

   

  IN-NIES DECIZJONIJIET IRIDU U MHUX PAROLI FIL-VOJT

   

   

   

   

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).