Fabian Demicoli

Il-GRTU taghmel talba lis-Sindku ghan nom tas-sidien tal-Hwienet f’High Street tas-Sliema

Aktar kmieni
din l-Gimgha l-GRTU iltaqet mas-sidien tal-hwienet gewwa High Street wara xi
tibdil fi Traffic Management. Wara li semghet l-proposti tas-sidien sabiex
jittaffa l-impatt li din l-bidla ghamlet, l-GRTU iltaqghet mas-Sindku sabiex
jintlahaq  l-ahjar kompromess bejn
l-partijiet kollha kkoncernati.

Il-Kunsill bhal
dejjem sema u qabel ma dak li l-GRTU ipproponiet ghan nom tas-sidien. Ser issir
talba formali mill-Kunsill lil Transport Malta fuq dak maqbul u miftiehem fejn
is-sidien jkunu moqdijin mill-ahjar possibbli.

Il-GRTU tiehu
l-opportunita' fejn tirringrazzja lis-Sindku ta' tas-Sliema u lil Transport
Malta ghal kooperazzjoni shiha.

What we can do for you

INFORMATION POINT

BUSINESS SERVICES

MEMBERSHIP BENEFITS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

B2B NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

FUNDING ASSISTANCE

COURSES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).