Fabian Demicoli

Il-GRTU, Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji issellem lill-Perit Dom Mintoff

 Il-GRTU, Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji issellem lill-Perit Dom Mintoff, ex-Prim Ministru u mexxej storiku tal-Partit Laburista Malti u tesprimi is-soghba tal-mexxejja u membri tal-GRTU wara l-mewt tieghu. Il-Perit Dom Mintoff ta' kontribuzzjoni qawwija matul il-hajja politika twila tieghu biex tissahhah l-identita' nazzjonali ta' pajjizna, tissahhah l-infrastruttura ekonomika u tinholoq bazi ghall-industrija u t-turizmu u jinholqu opportunitijiet godda ta' xoghol f'pajjizna ghall-haddiema Maltin.

Kien fundamentali biex f'pajjizna jinbena' l-welfare state, jinqered il-faqar u jissahhu s-snajja tal-Maltin u jikbru l-opportunitajiet ghan-negozji zghar u ghas-self-employed. Il-GRTU bhala l-organizzazzjoni bl-akbar firxa u numru ta' negozji Maltin imsiehba tat is-sehem shih taghha biex il-politika ta' fejda ghall-Maltin imhaddma mill-Perit Mintoff tahdem ghall-gid ta' kullhadd, ghalkemm ir-relazzjonijiet bejn il-GRTU u l-amministrazzjoni tal-Perit Mintoff kienu hafna drabi turbulenti minhabba imgieba li kienet konfliggenti mal-idejali ta' kummerc hieles u liberta' lill-inizjattiva' privata bhala bazi ta' demokrazija u ekonomija hielsa u moderna li huma principji fundamentali ghall-GRTU.

Il-GRTU testendi is-sobgha ghall-mewt tal-Perit Dom Mintoff lill-familjari tieghu u lil dawk kollha li habbewh f'hajtu.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).