SME Chamber

Il-GRTU, il-Monti u c-CVA

 1. Il-GRTU
  dejjem sostniet illi l-monti ghandu jkun armat bi stalls ta’
  kwalita’, jghola l-livell u l-ghazla tal-prodotti li jinbighu fuq il-monti u li
  l-monti jkun
  stabbilit f’zona l-Belt fejn ma jkunx ta’ skomdu ghall-hwienet u
  negozji ohra li huma stabiliti fit-toroq principali tal-Belt  Valletta.

 

 1. Il-GRTU
  dejjem sostniet illi l-monti ghandu jkun armat bi stalls ta’
  kwalita’, jghola l-livell u l-ghazla tal-prodotti li jinbighu fuq il-monti u li
  l-monti jkun stabbilit f’zona l-Belt fejn ma jkunx ta’ skomdu ghall-hwienet u
  negozji ohra li huma stabiliti fit-toroq principali tal-Belt
  Valletta.

 Monti ta’
kwalita u mhux flea market
hemm post ghalieh fil-Belt Valletta, imma flea market
postu huwa barra l-Belt Valletta. Bl-arrangament li l-Gvern
lahaq ma tal-Monti tezisti l-opportunita illi dan l-ghan
jintlahaq.

 

 

 

2.        
Il-GRTU fit-tahdidiet kollha li kellha mal-Gvern dwar ic-CVA dejjem
sostiniet li ghandu jkun hemm post adekwat fejn jipparkjaw l-ingenji taghhom
kull min ghandu kummerc fil-Belt. Il-Kwistjoni ta’ parking
tal-vetturi tal-monti qatt ma qamet izda dejjem kien mifhum li tal-monti
jkollhom zona apposta ndikata ghalihom fejn jkunu jistghu jipparkjaw l-ingenji
taghhom. Din ukoll tidher fil-ligi.
Izda l-GRTU tichad
bl-aktar mod kategoriku li xi hadd mil-Gvern qatt ma qal lill- GRTU li tal-monti
ser ikollhom id-dritt jipparkjaw l-vannijiet taghhom fejn jridu u b’xejn.

Il-GRTU ghalhekk qed topponi bil-kbir li tal-monti jipparkjaw
l-vannijiet taghhom fiz-zona u qrib iz-zona kummercjali tal-Belt
Valletta.

 

L-ispazju
ta’ parking bil-hlas li nholqu f’din iz-zona huma attivi biex il-konsumaturi u
dawk kollha li jridu jinqdew bis-servizzi matul il-jum isibu fejn jipparkjaw
b’kumdita, anke jekk bi hlas. Qatt u qatt ma kienet fil-hsieb ta’ min fassal
l-progett illi spazji ta’ parking fiz-zoni l-aktar importanti tal-gvern jintuzaw
ghall-ipparkjar tal-vannijiet tal-monti b’xejn. Ghalhekk
il-GRTU tibqa ssostni li min approva haga bhal din ghamel
pulicinellata.

 

 

 

 

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).