Fabian Demicoli

Il-GRTU ghan-nom tal-Malta Community Chest Fund titlob is-sapport tieghek


Messagg min President Marie Louise
Coleiro Preca – Irrid nagħtikom ħajr min qalbi tas-sens ta' impenn, bħala tmexxija tal-GRTU Malta Chamber of Small
& Medium Enterprises Association of General Retailers & Traders, li għandkom biex tgħinu lil Malta
Community Chest Fund.

Dan huwa
l-uniku fond nazzjonali li qiegħed jassisti lil dawk fostna li sfortunatament jinħakmu mill-marda
qerrieda tal-kanċer jew mard kroniku serju. Nistqarr magħkom li l-fond
qisu bir bla qiegħ. Dan
il-fatt jinkwetani, għaliex
nemmen li nisgħtu nassistu
aktar, izda minħabba l-ammonti
li qed jigu quddiemna, u wkoll minħabba ristrizzjonijiet li l-fond għandu, jinħtieg li naħdmu aktar biex
insaħħu
l-kontribuzzjonijiet għal dan
il-għan.

Għaldaqstant, qed
nitlob lil kulħadd biex
fil-kuntest ta' xogħlu u ċ-
ċirkostanzi tiegħu jew tagħha, tgħinu lil dawn
il-mijiet ta' familji Maltin u individwi inkluzi tfal, li ta' kull sena
tmisshom din ix-xorti ħazina.

Konvinta
mill-qalb generuza tagħkom u
konvinta aktar u aktar mill-valur qawwi tal-imħabba li ghandkom lejn għajrhom. Ghalhekk
nappella għall-għajnuna tagħkom.

 

 

Messagg min Paul Abela, President

 

Nispera li inti u l-familja tieghek tinsabu tajbin. Inti u
taqra dan il-messagg flimkien ma' dak li ppreparat il-President ta' Malta,
l-Eccellenza taghha s-Sunjura Marie Louise Coleiro Preca nixtieqek tahseb ftit
f'dawk li bhalissa ghaddejjin min zmien hazin.

Mhux soltu tieghi li nitlob ghall-ghajnuna taghkom f'dan
il-kuntest il-ghaliex ma ghandiex dubju li l-generozita' taghkom hija kbira
hafna. Bhal ma tafu d-domanda ghal ghajnuna qieghda dejjem tikber specjalment meta tfegg kiesah
u biered l-marda tal-kancer u mard iehor kroniku. Tafu ukoll bil-konsegwenzi li
dan l-mard igib mieghu fuq l-familji milquta. Ma ghandi l-ebda dubju li b'xi
mod jew iehor sejrin tghinu sabiex dawn il-familji jigu mghejjuna bl-ahjar mod
possibbli

Il-GRTU ser tghin lill-Community Chest Fund billi titolbok
tikkontribbwixxi dak li tista sabiex flimkien ma' haddiehor ittaffi hafna mill-ispejjez li dawn
l-familji ghandhom bzonn. Dak li taghtu intom illum, isibuh  dawk li
ghandhom bzonnu ghada.

What we can do for you

INFORMATION POINT

BUSINESS SERVICES

MEMBERSHIP BENEFITS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

B2B NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

FUNDING ASSISTANCE

COURSES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).