SME Chamber

Il-GRTU fuq l-gholi tal-prezzijiet

Id-Direttur
Ġenerali tal-GRTU- l-Assoċjazzjoni tan-Negozji Żgħar u Medji- Vince Farruġia
illum appella` lill-Kummissarju Ewropeja għall-protezzjoni tal-konsumatur
Megelena Kuneva biex il-Kummissjoni Ewropeja tfassal liġijiet ċari u skemi
apposta ta` kif għandha tkun mitigata l-mewġa kbira ta` żidiet fil-prezzijiet
fuq ħafna prodotti ta’ l-ikel.

 

Din
hija sitwazzjoni li qegħda tinħoloq minħabba ż-żidiet kbar li qegħdin jaqgħu fuq
is-swieqi nternazzjonali għal-prodotti essenzjali bħal qmugħ, ċerejali, laħam,
ħalib u prodotti oħra. Iż-żidiet fil-prezzijiet ta` dawn il-prodotti primarji
qed tikkawża żidiet fil-prezzijiet ta` prodotti bħal ħobż, laħam, ħalib, butir,
ġobon, għaġin u l-prodotti l-oħra kollha li jiddependu fuq l-agrikoltura.
Il-kawżiet ewlenin huma t-taħwid fil-klima, il-mard, kif wkoll l-enfasi kbira li
qegħda ssir biex ħafna art fiż-żoni ewlenin ta` produzzjoni fid-dinja qed ikunu
allokati għall-produzzjoni ta` biofuels
bil-konsegwenza li l-produzzjoni ta` prodotti primarji għall-ikel qegħda tonqos
u l-prezzijiet qegħdin jiżdiedu b’mod konsistenti. Din hi sitwazzjoni li
l-esperti qegħdin isostnu li ser tibqa’ għall-żmien twil hekk kif id-domanda ta`
l-ikel tkompli tiżdiet b’ritmu mgħaÄ¡Ä¡el.  
    

 

F’Malta u
f’diversi pajjiżi oħra kemm fl-Unjoni Ewropeja kif ukoll barra qiegħed iqum
paniku fost il-konsumaturi meta qed jaraw li l-prezz tal-ħalib nej jgħola bil
15% f’perjodu ta` tlett xhur u prodotti bħall-ħalib skimmed
tat-trab jgħola b’20% min April l’hawn. Fl-UE l-ħażna tal-butir naqset b’50% fuq
dik tas-sena ta` qabel u fl-Italja l-prezz ta` l-għagin tela` b’20%. Å»idiet
fil-prezzijiet qegħdin jinħassu b’mod regolari u konsistenti, u l-prezz tal-ħobż
għola kullimkien mill-għanqas erbgħa ċenteżmi kull ħobża.

 

F’diversi
pajjiżi fl-Ewropa u fosthom f’Malta diÄ¡a bdew jinstemaw ilħna ta’paniku u xi
wħud li suppost jafu aħjar qegħdin jippretendu li l-gvernijiet jimponu sistemi
ta` kontroll tal-prezzijiet jew skemi kbar ta` sussidji. Kif spjegat
il-Kummissarju Kuneva l-bieraħ filgħodu waqt il-business
breakfast, l-UE ma għandha l-ebda ħsieb li tbiddel l-istruttura
tagħha, li hi bbażata fuq il-kompetizzjoni ġusta u ekonomija ħielsa, w lanqas ma
hi se tidhol għal sistemi ta` sussidji ta` ikel mill-gvern bi ksur
tar-regolamenti ewropej li jikkontrollaw is-sussidji mill-istat (state
aid).

 

Il-GRTU
qegħda tappella` pubblikament lill-gvern biex jirrezisti lil dawk li bl-għaġla u
għall-skopijiet tagħhom qegħdin jinstigaw lill-gvern biex idawwar l-arloġġ lura
xi għoxrin sena u jsallab lill-ħwienet u lin-negozji b’ħafna nkwiżizzjoni żejda
ta` kontrolli ta` prezzijiet li ma jwasslu mkien u minflok jistudja flimkien
mar-rappreżentanti tal-kummerċ kif jintnaqqas l-ixkiel żejjed u il-ħlasijiet u
l-ispejjeż żejda li jġegħlu li l-prezzijiet li huma diġa mposti għoljin min
barra ma jkollomx għalfejn jitgħabbew b’ħafna spejjeż żejda. Ħafna min dawn
l-ispejjeż żejda huma mposti mil-gvern jew awtoritajiet pubbliċi jew monopolji
ta` l-istat.

 

Il-GRTU
flimkien mall-membri tagħha qegħda twiegħed il-kooperazzjoni totali tagħha biex
bla paniku u bla inbix żejjed lill-kummerċjanti tinstab sistema sabiex id-daqqa
li Ä¡ejja min barra nilqgħu għalija b’mod intelliÄ¡enti biex ma nerÄ¡għux naqgħu
għal sistemi li fil-passat ma taw l-ebda riżultat posittiv.   

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).