SME Chamber

Il-GRTU fil-Jum Dinji tat-Turizmu

Il-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji z-Zghar u Medji, illum tirraprezzenta l-akbar firxa ta’ negozji fl-inhawi kollha li jridu mit-turisti li jigu Malta. Ghall-GRTU in-numru ta’ turisti li jigu Malta hu ferm importanti. Importanti li t-turizmu jinfirex ma’ Malta kollha u li l-Maltin kollha japprezzaw li t-turizmu mhux tal-ftit izda hu ta’ kulhadd. Minghajr turizmu u turizmu li dejjem jikber, il-Maltin m’ghandhomx cans li jalqghu d-distanza li illum tezisti bejn dak li jaqilghu huma u dak li jaqla’ cittadin iehor tal-Unjoni Ewropea fil-pajjizi li ilhom fl-Unjoni aktar minna.

Il-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji z-Zghar u Medji, illum tirraprezzenta l-akbar firxa ta’ negozji fl-inhawi kollha li jridu mit-turisti li jigu Malta. Ghall-GRTU in-numru ta’ turisti li jigu Malta hu ferm importanti. Importanti li t-turizmu jinfirex ma’ Malta kollha u li l-Maltin kollha japprezzaw li t-turizmu mhux tal-ftit izda hu ta’ kulhadd. Minghajr turizmu u turizmu li dejjem jikber, il-Maltin m’ghandhomx cans li jalqghu d-distanza li illum tezisti bejn dak li jaqilghu huma u dak li jaqla’ cittadin iehor tal-Unjoni Ewropea fil-pajjizi li ilhom fl-Unjoni aktar minna.

Il-GRTU ghalhekk qed tinsisti mal-gvern biex ifittex jasal li ftiehem mal-low cost airlines ghax bis-sahha ta’ dawn biss Malta tista’ tkabbar sostanzjalment u fiz-zmien qasir in-numru ta’ turisti li jigu Malta. Il-GRTU ukoll qed tappella lill-gvern biex jara li ma jinholoqux aktar problemi lil min irid jinvesti biex johloq progetti godda u jhaddem progetti li jghollu l-kwalita’ ta’ servizzi li Malta toffri lit-turisti. Hawn hafna stabilimenti fil-lokalitajiet mifruxa ma’ Malta kollha li jixtieq jkunu ta’ servizz ahjar lit-turisti u li qed isibu diffikultajiet kbar biex jahdmu. Il-GRTU wkoll tappella lill-gvern biex ikompli fuq progetti bhal Golf Course f’Malta u Ghawdex u progetti ohra ta’ bhar-rihabilitation tac-centri storici biex il-prodott turistiku Malti jkompli jitjieb. Il-GRTU finalment tappella lis-sidien tan-negozj li jservu lit-turisti biex jaghrfu dejjem aktar li s-servizz taghhom irid ikun tal-ghola kwalita’ ghaliex kull wiehed u wahda minnhom hu ambaxxatur ta’ Malta mal-visitaturi li huma tant importanti ghall-pajjizna.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).