SME Chamber

Il-GRTU dwar il-Port il-Kbir

Il-Kumitat tal-Burdnara, membri tal-GRTU flimkien mad-Direttur Generali
s-Sur Vincent Farrugia llum urew lis-Segretarju Parlamentari fil-Ministeru
tal-Portijiet u Kompetittivita, s-Sur Edwin Vassallo u s-Segretarju Permanenti
fil-Ministeru, s-Sur Louis Cilia, d-diffikultajiet li qed ihabbtu wicchom
fix-xoghol ta’ hrug u dhul ta’ containers u trailers mid-Deep Water Quay
fil-Port il-Kbir. Dan sar waqt zjara li saret f’din il-parti tal-Port
l-Kbir.


Il-Kumitat tal-Burdnara appella lil Ministeru biex jittiehdu
passi biex isir uzu ahjar mill-Coal Wharf li llum hi fi stat ta’ abbandun.
Il-burdnara qed jitolbu li dan l-Wharf jibda jintuza biex ikunu jistghu
jipparkjaw it-trailers u l-containers li jkunu qed jistennew biex juzaw id-Deep
Water Quay waqt il-hatt u t-taghbija tal-vapuri. L-uzu ta dan il-Wharf inaqqas
id-dewmien li qed isofru l-burdnara minhabba in-nuqqas ta’ spazju. Il-Kumitat
tal-Burdnara wkoll talab lil Ministru biex jinbeda l-process biex
il-facilitajiet, bankini, mollijietu quays u sheds isir uzu ekonomiku ahjar
minnhom. Illum tezizti telqa kbira u uzu mil-anqas tax-sheds f’dan
il-qasam.

Il-GRTU qed tinsisti li din il-parti tal-Port l-kbir tinghata
l-attenzjoni li jixirqilha ghaliex illum qeghda fi stat dekadenti li ma jixraqx
lil pajjiz li jrid jibni lilu nnifsu bhala centru ta’ kummerc
internazzjonali.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).