SME Chamber

Il-GRTU u l-Istazzjonijiet tal-VRT urtati bl-attitudni tal-Gvern

VRTStqarrija għall-istampa maħruġa minn Transport Malta din il-ġimgħa ħabbret ammont ta’ tibdiliet fil-mod ta’ kif isir it-test tal-VRT. Dawn huma tibdiliet importanti sabiex il-ħarsien tas-sigurta’ fit-toroq jiġi mħares. Huma tibdiliet li l-istazzjonijiet tal-VRT ħejjew ruħhom għalihom u ġew milqugħa. Kif pero l-Gvern iddeċieda li jinkludi fl-istess stqarrija referenza li l-prezzijiet għat-test tal-VRT ser jibqa’ l-istess hi xi ħaga inkonċepibbli.

Il-Gvern jaf biċ-ċar li l-GRTU ilha għal dawn l-aħħar snin tistaqsi għal żidiet fil-prezz tat-test li jagħmlu dawn l-istations. Tant hu hekk li l-GRTU ipprezentat lil-Gvern studju indipendenti minn konsulenti ewlenin li jispjega għaliex hemm bżonn ta’ dawn iż-żidiet u kif dawn għandhom jingħataw. Tajjeb li wieħed ikun jaf li l-istazzjonijiet tal-VRT ilhom bl-istess qliegħ għal għoxrin sena sħaħ u l-prezz tal-VRT hu l-inqas fl-Ewropa.

 

Il-GRTU tistaqsi liema mestjier, impjieg jew spiża inżammet u baqgħat fl-istess livell għal għoxrin sena sħaħ? L-Operaturi kellhom jaraw kif imantnu n-negozji tagħhom bl-ispejjeż dejjem tilgħajn filwaqt li jagħtu ż-żidiet lill-impjegati biex jipprovaw iżommuhom jaħdmu magħhom.

Hija ta’ sfortuna li l-istrateġija tal-Gvern għas-sigurta’ fit-toroq tinkludi l-isfruttar ta’ dan is-settur. Din hija strateġija li taħdem kontra u żgur mhux favur is-sigurta’. Fl-Istqarrijja l-Gvern qed jgħid biċ-ċar li għal darba oħra qed jistenna standards għola minn dawn l-istazzjonijiet u ma japprezzax li wasal ż-żmien li l-prezzijiet jiġu ttranġati mqar biex miżerjament ikopru l-għoli tal-ħajja. Dan hu prekarjat iddettat mill-Gvern.

F’Ittra lill-Ministru Borg, il-GRTU spjegat li m’għadx hemm żmien għal diskussjonijiet fuq dan is-suġġett u talbet laqgħa immedjata sabiex is-sitwazzjoni tiġi rimedjata minnufih.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).