SME Chamber

Il-GRTU titlob lill-Ministru ghat-Trasport jikkonsidra jerġa’ ddawwar it-traffiku ġewwa ċ-Centru tal-Mosta ghal kif kien qabel l-1996

L-GRTU dejjem poġġiet bħala prijorita’ fuq il-programm tagħha l-iżvilupp tal-lokalitajiet bħala fonti ta’ ħolqien ta’ impjieg u avvanz ta’ attivita’ ekonomika. Il-GRTU qiegħda taħdem kontinwament mall-Malta Tourism Authority, Transport Malta, Kunsilli Lokali u s-sidien tal-intrapriżi fil-lokalitajiet bil-ghan li jinħolqu attrazzjonijiet ġodda sabiex niġbdu aktar xogħol lejn il-lokalitajiet.

Aktar kmieni dan ix-xahar is-Sur Paul Abela, President tal-GRTU flimkien mas-Sur Joseph Zerafa, r-rapprezentant ghan-negozzjanti Mostin iltaqghu mas- Sur Edwin Vassallo, Sindku tal-Mosta waqt laqgha organizzata ghan-negozzjanti Mostin. Waqt din l-laqgha gew diskussi diversi issues fosthom li s-sistema tat-traffiku terga tigi lura kif kienet fl-1996. L-arranġament wara l-1996 kellu mpatt qawwi fuq is-sidien tant li f’survey li l-GRTU kkummissjonat dak iż-żmien irriżulta li l-bejgħ kien niżel b’50%.
 
Il-GRTU żammet diversi laqgħat mal-Kunsill Lokali li dak iż-żmien wasal għal din id-deċiżjoni sabiex issib l-aħjar arranġament possibbli. Kienu għalxejn it-tentattivi li l-GRTU għamlet sabiex din id-deċiżjoni tiġi riversata għaliex f’temp ta’ ftit xhur din is-sistema ġiet introdotta u għadha sal-llum fis-seħħ.
 
Il-GRTU tħoss li l-Mosta hija wahda mill-lokalitajiet li l-aktar li rnexxew bħala ċentru kummerċjali u dan is-suċċess huwa raġuni mportanti għalhiex l-istandard of living tal-Mostin huwa fost l-għola f’Malta. Skont studji li saru dak iż-żmien mill-Kunsill jirriżulta li kienu jgħaddu ammont sostanzjali ta’ vetturi miċ-ċentru.
 
Għalkemm hafna mill-Mostin, bħal ħafna lokalitajiet oħra, jaqilgħu l-għixien tagħhom minn barra mill-Mosta, is-sidien tal-ħwienet, l-familji tagħhom u l-familji tal-impjegati tagħhom, jiddependu għal l-għixien tagħhom mis-suċċess kontinwu tal-Mosta bħala lokalita’ li tattira passing business dejjem akbar.
 
Għal dan il-għan l-GRTU qeghda titlob laqgħa mall-Ministru Joe Mizzi sabiex flimkien mall-entitajiet kollha nvoluti tasal f’kompromess li jkun ta’ benefiċċju għal partijiet kollha kkonċernati.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).