SME Chamber

Il-55 Laqgha Generali Annwali

ï‚·
Dalghodu, l-Hadd 11 ta’ Jannar 2004, il-GRTU qed izzomm il-Hamsa u Hamsin Laqgha
Generali Annwali.


ï‚· Kopja tad-diskors tal-President Charles J Busuttil u
kopja tar-Rapport Amministrattiv ipprezentat mid-Direttur Generali, Vincent
Farrugia, qed nghadduhomlok bl-email.

ï‚· Qed nghaddulkom bl-email ukoll
kopja tal-mozzjonijiet imressqa mill-Kunsill Ezekuttiv ghall approvazzjoni
tal-Laqgha Generali Annwali.

ï‚· Illum ukoll tibda l-elezzjoni
ghall-Kunsill Ezekuttiv ghas-sena 2004. L-elezzjoni tibda illum 11 ta’ Jannar u
tkompli ghada t-Tnejn 12 ta’ Jannar 2004 u ntitolati jivvutaw il-membri kollha
mhallsa sal-ahhar ta’ Dicembru 2003.

Bidla fl-isem
tal-GRTU

Il-mozzjonijiet aktar importanti mressqa ghall-approvazzjoni
tal-Laqgha Generali huma tnejn wahda:

1. B’effett mill-lum il-GRTU ser
tkun maghrufa ukoll hekk:

GRTU: Malta Chamber of Small and Medium
Enterprise
GRTU: Kamra tan-Negozji Zghar u Medji ta’ Malta

Il-GRTU
tibqa’ tkun maghrufa ukoll bhala General Retailers and Traders Union /
Association of General Retailers and Traders.

L-isem il-gdid qed ikun
addottat b’rikonoxximent tal-rwol dejjem jikber tal-GRTU bhala l-organizazzjoni
nazzjonali li tirraprezenta lis-self employed, w in-negozji zghar u medji minn
kull settur tal-intrapriza Maltija. L-isem il-gdid ukoll jidentifika ahjar
lill-GRTU fuq sfera Ewropeja fejn il-GRTU illum hi membru attiv tal-UEAPME –
l-Organizazzjoni Ewropeja li tirraprezenta l-organizazzjonijiet nazzjonali
fl-Istati membri tal-UE li jirraprezentaw l-Inptrapriza Zghira u Medja u li hi
rikonoxxuta mill-Kummissjoni Ewropeja bhala is-social partner ewlieni li
jirraprenzenta lil dawk li jahdmu ghal rashom u lin-negozji zghar u
medji.

Il-GRTU qed izzomm l-isem tradizzjonali taghha ukoll, l-ewwelnett
ghaliex il-GRTU kienet u tibqa’ r-rapprezentanta nazzjonali Maltija
tas-self-employed u negozji mis-setturi tar-retailing, wholesaling u trading u
provvedimenti ta’ servizzi.

Ukoll ghaliex f’dan l-irwol il-GRTU hi membru
attiv fuq livell Ewropew tal-EUROCOMMERCE – l-Organizazzjoni fuq livell
tal-Unjoni Ewropeja li tirraprezenta lis-sidien tan-negozji fil-qasam
tat-trading. wholesaling u retailing.

Il-GRTU ukoll tibqa’ registrata
bhala Employers’ Association li tirraprenzenta lis-self employed u lin-negozji
zghar u medji ta’ pajjizna.

F’dawn it-tlett sferi l-GRTU hi rikonoxxuta
wkoll mill-Kummissjoni Ewropea bhala Employers Association u Traders Association
nazzjonali li tirraprezenta f’Malta l-interess tan-negozji fl-oqsma li ghalihom
tidher l-GRTU.

2. Bidla importanti hi l-approvazzjoni biex il-GRTU tkun
tista’ tiftah rapprezentanza fl-Unjoni Ewropeja, waheda jew b’assocjazzjoni ma’
Korpi Kostitwiti ohra Maltin.

Kopja tad-dokumentazzjoni pprezentata
fil-Laqgha Generali Annwali 2003 hi wkoll disponibbli
mill-GRTU.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).