SME Chamber

GRTU tiltaqa’ mall-Onorevoli Silvio Schembri

 L-Onorevoli Silvio Schembri,
President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Ekonomici u Finanzjarji
jiltataqa' mall-GRTU – l-Kamra Maltija ghan-Negozzji Zghar u Medji. L-iskop ta' din l-laqgħa
kien sabiex l-Onor Schembri jkompli jisma' kif jaħsbuha d-diversi setturi dwar
ir-rati tal-imgħax mitluba mill-banek li finalment huma kruċjali
għall-industrija lokali, speċjalment għan-negozji żgħar u medji fejn ir-rizorsi
huma limitati hafna. 

L-Onorevoli Schembri  informa li l-Kumitat dwar l-Affarijiet
Ekonomiċi u Finanzjarji beda jistħarreġ is-suġġett tar-rati tal-imgħax mitluba
mill-banek f'Malta fil-bidu ta' din is-sena, waqt laqgħa li kellu mal-Gvernatur
tal-Bank Ċentrali.  L-Onor. Schembri
spjega illi wara li jkunu kkonsultati r-rappreżentanti tad-diversi setturi
milquta, il-ħsieb hu li l-Kumitat jorganizza seminar ta' nofs ta' nhar fejn
ikunu mistednin kemm l-istakeholders ewlenin, kif ukoll rappreżentanti
tal-banek Maltin, fejn  jkunu jistgħu
jagħtu l-pożizzjoni rispettivi tagħhom. dwar ir-rati ta' imgħax applikabbli
lokalment.

Fost issues oħra li gew
diskussi ġie elenkat illi n-negozji żgħar lokali huma iktar sensittivi għal
interessi għolja mal-banek lokali u li ċ-charges tal-banek lokali huma pjuttost
għoljin meta mqabbla ma' pajjiżi oħra.  

Fi tmiem il-laqgħa,
ntlaħaq qbil li l-GRTU taghmel preżentazzjoni dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u
Finanzjarji lill-Kumitat.

Preżenti għal-laqgħa kien
hemm is-Sur Paul Abela, President tal-GRTU, is-Sur Philip Fenech President
tat-Tourism, Hospitality and Leisure Carmen Borg Eżekuttiv Ufficcju, GRTU.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).