SME Chamber

GRTU qed tippublika l-ittra li baghtet lil Onor Austin Gatt dwar il-bejjiegha tal-monti tal-Belt

Il-Kamra tan-Negozji z-Zghar u Medji – il-GRTU – tesprimi t-thassib serju taghha ghall-fatt li l-gvern mhux qed jinvolviha fit-tahdidiet mal-bejjiegha tal-Monti tal-Belt Valletta

 

Ministru, Il-Kamra tan-Negozji ż-Å»għar u Medji – il-GRTU – tesprimi t-tħassib serju tagħha għall-fatt li l-gvern mhux qed jinvolviha fit-taħdidiet mal-bejjiegħa tal-Monti tal-Belt Valletta. Hu d-dmir tagħna għalhekk li f’isem il-membri tagħna nikkostataw il-fatti li Ä¡ejjin: Il-ħwienet fi Triq il-Merkanti bejn Triq San Ä wann u Triq it-Teatru l-Antik ilhom is-snin twal ibatu telf ta’ bejgħ minħabba l-preżenza tal-Monti kull nhar ta’ xogħol f’dan is-sit. Il-bankarelli huma bil-bosta akbar mil-limiti stabbiliti fil-liÄ¡i u jagħmlu l-aÄ‹Ä‹ess għal min irid jixtri mill-ħwienet tal-membri tagħna diffiÄ‹li. Minħabba l-problema serja t’aÄ‹Ä‹essibilità, ħafna nies li jiÄ¡u jixtru mill-Belt kienu jaqbżu għal kollox il-ħwienet fi Triq il-Merkanti minħabba l-preżenza tal-Monti. Il-preżenza tal-Monti, id-dehra tal-bankarelli tagħhom, l-istil tal-bejgħ u l-prodotti li jinbiegħu kienu jwaqqgħu d-dehra ta’ Triq il-Merkanti u kienu jagħtu l-impressjoni ta’ medjokrità u kwalità baxxa ħafna. Dan kien iħassar l-investiment qawwi li l-membri tagħna għamlu fil-ħwienet tagħhom matul is-snin biex joffru lix-xerrejja mill-Belt prodott ta’ kwalità għolja u esperjenza sabiħa ta’ xiri. Il-Monti fid-dehra li kellu s’issa u fil-prodotti li kien ibiegħ kien ukoll ostili għax-xerrejja turisti, l-aktar dawk li jiÄ¡u mill-cruise liners. Fil-fatt fil-ħin wara nofsinhar li l-aktar ikun hawn passiÄ¡Ä¡ieri tal-cruise liners, il-Monti jkun qed iżarma jew ikun għadu kemm ħalla warajh iż-żibel tal-Ä¡urnata u dan jagħmel Triq il-Merkanti u l-ħwienet tagħha post li t-turisti bil-fors jevitaw. Hu għalhekk li kif għamilna fl-istadji kollha tal-konsultazzjoni dwar l-istrateÄ¡ija għall-aÄ‹Ä‹ess fil-Belt u kif għamilna għal snin sħaħ qabel beda dan il-proÄ‹ess, aħna ntennu l-insistenza tagħna li l-Monti ma jibqax jarma fis-sit li fih kien jarma qabel. Dan minbarra li l-investiment li ser jagħmel il-Gvern f’pavimentar Ä¡did li jixbaħ il-pavimentar fi Triq ir-Repubblika ma jista jitgawda minn ħadd jekk xorta t-triq ma tibqax aÄ‹Ä‹essibbli minħabba l-Monti. Minbarra l-investiment tal-Gvern, f’isem il-membri tiegħi, infakkrek fl-impenn ta’ ħafna mill-ħwienet ta’ Triq il-Merkanti li jinvestu aktar biex din il-parti tal-Belt tkun sabiħa u attraenti fil-prodott kummerÄ‹jali u turistiku Malti mqar daqs Triq ir-Repubblika. Huma l-kwalità tal-prodotti u tal-vetrini li jikkumplimentaw il-kwalità tal-paviment u r-restrizzjonijiet fuq it-traffiku. Dan ma jfissirx li din il-Kamra hi b’xi mod kontra li jkun hemm suq miftuħ fil-Belt Valletta. Anzi aħna tal-fehma li s-sit fi Triq il-Merkanti bejn Triq it-Teatru l-Antik u Triq l-ArÄ‹isqof ser jestendi l-Ä¡eografija kummerÄ‹jali tal-Belt Valletta u se jaqbel lill-bejjiegħa tal-Monti daqs kemm jaqbel lill-bejjiegħa mill-ħwienet ta’ Triq il-Merkanti. Hu għalhekk li aħna tal-fehma li l-bejjiegħa tal-Monti huma żbaljati fl-impressjoni tagħhom li r-rilokazzjoni għandha tfisser xi telf mill-attività kummerÄ‹jali tagħhom. Il-fehma tagħna anzi hi li din hi opportunità t’espansjoni fi prodotti li jinteressaw aktar u profil usa ta’ xerrejja. Monti organizzat tajjeb, b’bankarelli li jirriflettu l-eleganza tal-Belt Valletta u prodotti li jixirqu l-aspetattivi tax-xerrejja Maltin u turisti għandu Ä‹ans jirnexxi u jgawdi hu wkoll mill-investiment tal-Gvern u tal-membri tagħna f’titjib Ä¡enerali fil-qalba tal-Belt Valletta.

Aħna tal-fehma li min qed jirrapreżenta lill-bejjiegħa tal-Monti qed jiżgwidahom b’ideat żbaljati ta’ kif jaħdem il-kummerÄ‹. Minflok sens t’impriża, id-diskors li qed nisimgħu minn min qed jirrapreżenta lill-Monti hu dominat minn retorika li ftit tagħmel sens f’kuntest ta’ relazzjonijiet industrjali tradizzjonali u ma tagħmel xejn sens f’kuntest imprenditorjali.
 Hu għal dan li aħna preokkupati li l-Gvern, fit-taħdidiet ma’ min qed jirrapreżenta lil tal-Monti, qed issa jitlef is-sens oriÄ¡inali li għalih kien iddeÄ‹ieda li jÄ‹aqlaq il-Monti ‘l isfel fi Triq il-Merkanti stess. Din il-Kamra ma tistax tittollera li tkun eskluża mit-taħdidiet li għaddejjin. Aħna tal-fehma li l-preżenza tagħna se tiffaÄ‹ilita l-interessi tal-bejjiegħa tal-Monti stess. Il-kommunità kummerÄ‹jali tal-Belt Valletta għandha interess wieħed u fil-fehma tagħna il-Ä¡id tal-bejjiegħa tal-Monti hu l-Ä¡id tagħna u l-Ä¡id tagħna u l-Ä¡id tal-bejjiegħa tal-Monti.

Hi sfortuna li min jidher li għandu interessi oħra qed jitma’ lill-bejjiegħa tal-Monti ideat żbaljati li qed jagħmlu ħafna ħsara lill-attività kummerÄ‹jali tagħhom stess.
 Il-parir tagħna lill-Gvern hu Ä‹ar: li flok jifred lill-elementi differenti tas-settur kummerÄ‹jali, jgħaqqadhom għall-Ä¡id tagħhom ilkoll u tal-Belt Valletta b’mod Ä¡enerali.  Vince FarrugiaDirettur Generali 


 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).