SME Chamber

Ftuh ta’ Hwienet Il-Hadd 16 ta’ Marzu u l-Erbgha 19 ta’ Marzu


Wara li l-GRTU ghamlet talba lill-Ministru Tonio Fenech li issa hu wkoll responsabbli mis-settur kummercjali, biex il-hwienet ikunu jistghu jifthu fil-granet ta' festi fil-gimgha ta' qabel l-Ghid. Illum Tonio Fenech approva l-Avviz Legali biex il-hwienet kollha jkunu jistghu jifthu nhar il-Hadd 16 ta' Marzu u nhar l-Erbgha 19 ta' Marzu (festa ta' San Guzepp) fil-hinijiet normali tal-ftuh tal-hwienet.

 Il-GRTU tavza li l-ebda hanut ma hu obbligat li jiftah bilfors, l-ghazla hi f'idejn is-sidien. Il-GRTU izda gabet dan l-arrangament ghax deher car li sa din l-gimgha l-bicca l-kbira tan-nies kienu mghedija bl-Elezzjoni Generali u bil-hatra tal-Gvern gdid u ftit li xejn taw kaz li kienet wasslet l-festa l-kbira tal-Ghid u l-vaganzi tal-Ghid.

Il-GRTU ghalhekk issa li ghadda kollox tistenna li l-konsumaturi jsibu l-hin kollu disponibbli biex jaghmlu x-xirjiet taghhom ta' qabel l-Ghid bil-kumdita kollha.

Il-GRTU f'isem is-sidien tan-negozji tawgura lil kulhadd l-Ghid it-tajjeb.

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).