SME Chamber

Ftehim dwar id-Distribuzzjoni tal-Gas

Wara negozjati ntensivi illum bejn il-GRTU u l-Enemalta intlahaq ftehim. B’dan il-ftehim gdid d-distributuri ser jithallsu zieda fuq il-commission li huma jithallsu fuq kull cilindru. Din iz-zieda tkun b’lura ghall-Marzu 2004 u twassal sal-31 ta’ Dicembru 2005.

 

Iz-zieda tkopri t-telf li skond l-awditur mqabbad mill-GRTU iccertifika li qed isoffru d-distributuri wara z-zidiet qawwija fil-prezz tad-diesel u zieda fil-pagi u zidiet fil-cost tal-maintenance. Dan it-telf kien ilahhaq L1440 ghall kull didtributur ras mb’ras fis-sena u bil-ftehim il-gdid dan it-telf issa ser ikun kopert kollu.

Il-GRTU tirringrazzja lill-konsumaturi tal-inkonvinjenza li soffrew b’solidarjeta’ mad-distributuri li jqaduhom is-sena kollha.

Id-Distributuri ser jghamlu kull sforz sabiex jilqghu d-domanda tal-konsumaturi anke fl-isfond tas-sitwazzjoni tan-nuqqas ta’ cilindri li ser tibqa tippersisti sas -7 ta’ Jannar 2005.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).