SME Chamber

Fil-Freeport Ergajna bl-Ghawg

Qiesha storja li ma tintemm qatt. Wara snin ta’ argumenti mal-Freeport terminal il-GRTU f’isem il-Burdnara u f’isem l-importaturi ffirmat Service Agreement li jisgura il-hrug u d-dhul ta numru ta containers kuljum li hu adekwat ghall htigijiet ta kuljum tal-kummerc Malti u ma jikkawzax problemi zejda lil Burdnara.

Qiesha storja li ma tintemm qatt. Wara snin ta’ argumenti mal-Freeport terminal il-GRTU f’isem il-Burdnara u f’isem l-importaturi ffirmat Service Agreement li jisgura il-hrug u d-dhul ta numru ta containers kuljum li hu adekwat ghall htigijiet ta kuljum tal-kummerc Malti u ma jikkawzax problemi zejda lil Burdnara.

Kienu hafna l-granet li fihom dan il-ftehiem nkisser, izda l-GRTU wara pressjoni fuq il-Managenment tal-Freeport Terminals dejjem irnexxiela ggib s-sitwazzjoni ghan-normal. Issa donnu li l-Freeport Terminal Managers ma jridux jafu bl-ebda pressjoni u ghall-jum wara l-iehor fil-Freeport Main Gate ma kienx hemm in-numru ta ngenji skond is-Service Agreement mal-Burdnara li hu l-minimum rikjest biex l-Gate tahdem sewwa. Il-GRTU kuljum ghamlet pressjoni fuq il-Management biex din is-sitwazzjoni titranga izda ghalxejn.

Ir-rizultat hu li jum wara jum qed ikun hemm dewmien esagerat biex jinhargu u jiddahlu l-Containers mill-MainGate tal-Freeport.

Il-GRTU tibqa’ sostni li jekk tal-Freeport Terminals ser jibqghu jithallew jmexxu qieshom huma indipendenti mill-Gvern Malti u minn pajjizna, din l-problema mhux ser tirrisolvi ruhha qatt.

Il-Freeport hu obligat li jhaddem dak l-makkinarju kollu li hemm bzonn biex l-Gateway l-aktar importanti ghad-dhul u hrug ta merkanzija minn Malta tahdem tajjeb u b’mod efficjenti kuljum. Skuzi ta’ hsarat juru nuqqas serju ta ppjanar u investiment li kull management serju b’responsabbilitajiet nazzjonali bhal tal-Freeport Management jaf li mhux accettabli.

Il-GRTU tappella li-Gvern li jisgura li din il-kwistjoni tinqata darba ghall-dejjem

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).