SME Chamber

Estensjoni ghall-Applikazzjonijiet biex jinhafru l-multi

 Estensjoni ghall-Applikazzjonijiet biex jinhafru l-multi ta' dawk li jixtiequ jirregolarizzaw ruhom mad-dipartiment tal-VAT, skema kif imhabbra fl-ahhar "Budget" – Il-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment l-Onorevoli Tonio Fenech, illum laqa' it-talba tal-GRTU biex id-data tal-gheluq ghal sottomissjonijiet tar-"returns" tal-VAT ta' dawk li waqghu lura biex ikuu jistghu jibbenefikaw mill-iskema tat-tnaqqis fil-multi kif imhabbar fid-diskors tal-Budget, tkun estiza sa l-ahhar tas-sena.

 

Il-GRTU,bhala l-organizzazjoni ewlenija f'Malta li taf sew kif ihabbat il-polz tan-negozjant, insistiet ma' dawk milquta sabiex iwasslu l-applikazzjonijiet taghhom mad-data tal-gheluq imhabbra fid-diskors tal-Budget ta' din is-sena. Gara pero li hafna accountants ma irnexxilhomx jaghmlu dan minhabba il-hafna impenji li fl-ahhar xahar tas-sena s-soltu ikollhom sabiex ilahhqu jwasslu l-applikazzjonijiet kollha skond id-data tal-gheluq. Din l-estensjoni ser taghmilha possibbli biex hafna iktar negozji jottemporaw ruhom u jirregolarizzaw ruhom mad-dipartiment tal-VAT minghajr "stress" zejjed fi zmien tas-sena tant important u impenjattiv ghal hafna negozji zaghar. Il-GRTU tirringrazzja lill-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment l-Onorevoli Tonio Fenech, kif ukoll is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi, talli taw widen ghat-talba tal-GRTU u ghal-ko-operazzjoni shiha taghhom mal-GRTU.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).