SME Chamber

Enemalta Dispute

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – tixtieq ticcara li nhar il-Gimgha l-Ufficcju tal-GRTU kien infurmat li kien ser jintlahaq ftehim biex wara l-16.00hrs jibda jitqassam il-petrol u diesel lill-Petrol Stations u li ghalhekk l-GRTU offriet li titlob lill-Petrol Stations jibqghu miftuha sa ma taslilhom id-distribuzzjoni tal-fuel.

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – tixtieq ticcara li nhar il-Gimgha l-Ufficcju tal-GRTU kien infurmat li kien ser jintlahaq ftehim biex wara l-16.00hrs jibda jitqassam il-petrol u diesel lill-Petrol Stations u li ghalhekk l-GRTU offriet li titlob lill-Petrol Stations jibqghu miftuha sa ma taslilhom id-distribuzzjoni tal-fuel.

Dan il-GRTU ghamlitu biex tonqos l-pressjoni qawwija li kien hemm fuq il-Petrol Stations u biex l-pubbliku jkun jista jinqeda ahjar matul l-weekend.

Fl-ebda hin il-GRTU ma tat direttivi lil xi sezzjoni tal-membri li jaghmlu xi xoghol li mhux normalment jsir minnhom jew jaccettaw distribuzzjoni mhux mid-distributur normali li jfornihom.

Id-distributur privat kuntrattur tal-Enemalta hu membru tal-GRTU u huwa ma hadimx waqt l-azzjoni tal-haddiema tal-Enemalta ghax il-haddiema tieghu ma riedux jahdmu. Il-GRTU illum infurmat lil Enemalta li ma kinietx ser taccetta li dan id-distributur privat ikun ikkastigat u mibdul. Il-GRTU infurmat lill-Enemalta li jekk isir tqassim ta’ fuels minn distributur iehor u mhux dak li ghandu l-kuntratt, il-GRTU taghti direttiva lill-Petrol Stations biex ma jaccettawx xoghol minghand distributur li mhux soltu jfornihom

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).