SME Chamber

Effett Pozittiv tal-Park and Ride

Il-bierah l-erbgha 13 ta’ Dicembru, 4,400 karozza uzaw l-Park and Ride biex dahlu l-Belt Valletta waqt il-hinijiet tan-negozju. Din gurnata fejn l-Park and Ride ma ntuzax mil-haddiema tal-Gvern u ufficini ohra ghax kien jum ta btala.

Il-bierah l-erbgha 13 ta’ Dicembru, 4,400 karozza uzaw l-Park and Ride biex dahlu l-Belt Valletta waqt il-hinijiet tan-negozju. Din gurnata fejn l-Park and Ride ma ntuzax mil-haddiema tal-Gvern u ufficini ohra ghax kien jum ta btala.

Il-GRTU tibqa ghalhekk tappella biex ic-centri kummercjali ewlenin f’pajjizna jahsbulhom ghal facilitajiet ta’ parking adekwat biex l-isforzi tas-sidien tal-hwienet, specjalment f’dawn il-granet ta’ festi, jkollhom ir-rizultat mixtieq. Il-GRTU tappella wkoll lis-sidien tal-hwienet li jaghmlu wkoll l-isforz taghhom bhall ma jsir fil-Belt Valletta u bhall ma sar b’success kbir fil-Mosta u l-lokalitjiet l-ohra, biex lix-shoppers noffrulhom mhux biss opportunita’ ta’ xiri imma wkoll atmosfera ferrieha u nteressanti.

Is-success tal-Park and Ride jawgura biex l-progett shih ghall-parking u traffic management ghall-Belt Valletta jahdem sewwa.

Il-GRTU qed taghti wkoll is-support taghha lil Kunsill Lokali tal-Florjana biex f’din il-lokalita’ wkoll tiddahhal sistema ta parking li tinkoraggixxi lil dawk li jridu jidhlu l-Florjana bil-karozza biex jixtru mill- hwienet ta din il-lokalita’. Il-GRTU qed tappella lil awtoritajiet biex jiddeciedu dwar din il-kwistjoni malajr qabel jghaddu l-Festi anki jekk bhala mizuri temporanja ghall-zmien il-Festi sa ma tittiehed decizjoni ahharija.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).