SME Chamber

Dwejjaq minn tat-Time Share

Ghadna fix-xitwa u l-istagun turistiku l-kbir ghadu ma bediex izda, diga n-nies tat-time share, l-aktar barranin, qed idejjqu lit-turisti kollha li jaraw fiz-zoni kollha turistici minn San Giljan, tas-Sliema, Qawra, Bugibba sal-Belt, l-Imdina u Marsascala. Idejjqu lit-turisti u jtellfu n-negozju lil tal-hwienet u negozji ohra ghax litteralment igerxu lill-klijenti.

Ghadna fix-xitwa u l-istagun turistiku l-kbir ghadu ma bediex izda, diga n-nies tat-time share, l-aktar barranin, qed idejjqu lit-turisti kollha li jaraw fiz-zoni kollha turistici minn San Giljan, tas-Sliema, Qawra, Bugibba sal-Belt, l-Imdina u Marsascala. Idejjqu lit-turisti u jtellfu n-negozju lil tal-hwienet u negozji ohra ghax litteralment igerxu lill-klijenti.

Il-GRTU qed terga titlob pubblikament lill-Ministru tat-Turizmu u Awtoritajiet ohra koncernati biex jiehdu passi decisiv biex l-abbuzi jinqatghu.

Il-kummerc tat-time share hu business tajjeb u jgib lejn Malta ghexiren ta’ eluf ta’ turisti. Il-GRTU dejjem taght s-support taghha lill-investituri f’dan il-qasam u lil organizazzjonijiet li jorganizzaw il-bejgh tat-time share b’mod professjonali. Izda li qed naraw fit-toroq taz-zoni turistici minn certi bejjiegha tat-time share li ma jimputhom xejn mill-isem tajjeb ta’ Malta bhala destinazzjoni turistika serja u sabiha, mhux ghajr dardir u abbuz.

Il-GRTU tistenna ghalhekk li l-gvern idahhal il-mizuri adekwati kollha inkluzi l-holqien ta booths attraenti u apposta, b’postijiet li ma jkunux ta’ xkiel ghall-kummerc u stabbilimenti ohra, minn fejn il-bejjiegha tat-time share joffru s-servizz taghhom bla xkiel ghall-hadd.

Il-GRTU tappella lil gvern biex jiccaqlaq issa u ma jhallix sajf iehor jidhol bl-istess inkwiet tas-soltu.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).