SME Chamber

Decizjoni tajba u f’waqtha dwar l-Eko-Kontribuzzjoni

 Il-GRTU, Kamra tan-Negozji Zghar u Medji taqbel li t-taxxi ghandhom dejjem jithallsu u l-amnestiji ta' taxxi dovuti huma kefrija kontra min it-taxxi dejjem ihallashom fil-pront. Hu gust wkoll li l-gvern jimponi interessi fuq l-ammonti dovuti ghax mhux sewwa wiehed jaqbad u jiehu krediti minn fuq dahar il-Gvern. Izda hu ingust li l-Gvern jimponi penalitajiet amministrattivi bl-addocc u aktar u aktar ingust li hlasijiet dovuti minflok ta' natura civili jsiru ta' natura kriminali.

Il-Gvern ghalhekk jaghmel sewwa, u l-GRTU tinsisti dwar dan, li jtajjar l-multi aministrattivi u l-arretrati ta' hlasijiet ta' penalitajiet ingusti amminstrattivi marbutin ma' taxxi u licenzji. Din kienet sistema' burokratika u diskriminatorja kontra n-negozji.

Id-decizjoni tal-Gvern fil-passat li jfajjar il-penalitajiet amministrattivi marbutin ma' registrazzjoni u hlas tal-Eko-Kontribuzzjoni (Eco-Tax) kienet esagerazzjoni u decizjoni zbaljata. Il-GRTU ghalhekk kienet ilha titlob ghat-tnehhija ta' dawn il-penalitajiet ghaliex huma hziena fihom infushom kif ukoll huma diskriminatorji kontra n-negozji z-zghar. Hu ghalhekk li l-GRTU tesprimi sodisfazzjon ghall-pass ghaqli li ttiehed.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).