SME Chamber

Bidliet pozittivi fil-Hrug ta` Licenzji tan-Negozju


Il-Ministru għall-Kompetizzjoni Ġusta, Negozji Żgħar u
l-Konsumatur Jason Azzopardi hejja konferenza stampa li fiha ħabbar miżuri
radikali ġodda għal ħruġ ta' liċenzji tan-negozji. Preżenti f'isem l-GRTU kien
hemm is-Sur Paul Abela. Il-GRTU laqghat din ir-riforma bhala wahda pozittiva.

B'seħħ mill-1 ta' Novembru li ġej min ikun se jiftaħ
negozju ġdid (li ma jinvolvix ikel jew saħħa), mhux se jkollu aktar għalfejn
japplika għall-liċenzja mid-Dipartiment tal-Kummerċ, iżda wara li jġib
il-permess tal-MEPA, sid in-negozju jrid biss jinforma lid-Dipartiment
tal-Kummerċ permezz ta' notifka li se jibda negozju ġdid.

Din il-bidla tippermetti wkoll li s-sid tan-negozju jkun
jista' jinforma lid-dipartiment anke sa 30 ġurnata minn meta jkun beda
l-attivita kummerċjali tiegħu. B'hekk wieħed se jkun qed jiffranka ħafna ġiri u
ħela ta' ħin żejjed. Il-Ministru Azzopardi qal li qed ikun stmat li 80%
tal-attivitajiet kummerċjali ġodda se jkunu qed jibbenefikaw minn din
is-simplifikazzjoni.

Regola ġdida oħra li biha se tkun qed tonqos ħafna
burokrzija żejda, hija li meta wieħed jiftaħ post kummerċjali ġdid, għalkemm
xorta jibqa obbligat li jġib il-permess neċessarju mill-MEPA, mhux se jkollu
bzonn jissottometti kopja ċertifikata tal-permess tal-MEPA u lanqas kopja
tal-floor plan tal-bini kummerċjali kif inhu l-każ sal-llum. Wieħed se jkollu
bżonn biss jipprovdi n-numru tal-permess tal-ippjanar maħrug mill-MEPA. Se jkun
hemm ukoll proċessar eħfef tal-ħlas li jintalab għall-liċenja fil-bidu
tal-proċess. B'hekk in-negozjant ma jkollux bżonn jerġa' jiġi kkuntattjat qabel
toħrog il-liċenzja. Dan se jkun qed ifisser iffrankar ta' ħin.

Miżura importanti oħra hija r-roħs f'ċertu licenzji
tal-kummerċ. Il-ħlas ta' liċenzja ta' post kummerċjali li jiġi utilizzat
għall-manifattura, mhux ser jibqa' jiġi kkalkulat skond il-valur tal-kera imma
se jibda jiġi kkakulat skond il-footprint, l-istess kif inhu provdut
għall-postijiet kummerċjali oħra. F'postijiet li jokkupaw spazju totali ta'
inqas minn 200m², wieħed se jkun qed iħallas €70 mentri u f'każ li wiehed
jokkupa spazju aktar minn 800m², dan se jkun qed iħallas massimu ta' € 1000.
L-emendi jipprovdu li jekk dak li kien jitħallas qabel kien irħas, l-irħas
ammont jgħodd.

Barra minhekk, il-ħlas tal-liċenzja  għal 
postijiet kummerċjali  b'footprint
ta' ‘l fuq minn 800m2 li qabel ukoll 
kien jiġi ikalkulat skond valur tal-kera 
u jibda  b ‘minimu ta' €1,164  mingħajr limitu, qed jiġi  stabilit 
bħala massimu ta' €1,000 biss. Dan isarraf fi gwadann ta' €164 fuq
il-minimu attwali u jista' jservi ta' gwadann t'iktar minnhekk jekk l-individwu
kien qieghed iħallas iktar minħabba li qabel 
ma kienx hemm massimu.

F'dak li jirrigwardja l-ikkanċellar ta' licenzji, sa
issa il-ħlas tal-liċenzji kummerċjali kien dovut sad-data tal-kanċellazzjoni
tal-liċenzja u dan kien ikun irrilevanti jekk tkunx għaddejja attività
kummerċjali jew le. L-emendi l-ġodda se jipprovdu fost l-oħrajn li d-Direttur
tal-Kummerċ se jkun jista' jikkanċella liċenzji li l-pagament tagħhom ma jkunx
tħallas għal erba' snin konsekuttivi, filwaqt li l-pagamenti annwali se jkunu
obbligatorji sad-data tat-terminu tal-operat biss u mhux sad-data
tal-kanċellazzjoni kif kienet l-liġi sal-llum. Dan ifisser li sid in-negozju se
jkun qed jiffranka ħafna flus u spejjeż żejda.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).