SME Chamber

Abbozz dwar il-prodotti tal-halib


Is-Segretarjat Parlamentari
għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-annimali ippublika l-abbozz tal-avviż legali fil-gazzetta tal-Gvern
li jkopri l-industrija tal-prodotti tal-ħalib. Fil-preżent fil-liġi ta' Malta hemm
regolamenti li jkopru l-ħalib iżda ma hemmx regolamenti fuq il-prodotti magħmulha mill-ħalib.

Hemm regolamenti Ewropej dwar
il-produzjoni ta' proddotti tal-ħalib li, li kieku kelna napplikawhom għal
Malta, kien ikollna inwaqqfu il-produzzjoni kollha tal-ġbejniet tradizzjonali.

Għaldaqstant biex ninkorporaw fil-liġi Maltija
ir-regolamenti li jħarsu il-produzzjoni ta' prodotti tal-ħalib kif ukoll
prodotti tradizzjonali u norbtu dan kollu
biex ikun konformi mar-regolamenti Ewropej,
is-Segretarjat ifforma dan l-abbozz. 

Malta b'dan l-abbozz qiegħda taddotta derogi lokali biex il-produzzjoni tal-ġbejniet tradizzjonali tibqa' ssir sakemm dawn 
ikunu prodotti taħt sistema ta' prodott ta' origini ikkontrollata. Dan ifisser
li dan il-prodott tradizzjonali ser jakkwista garanzija ta kif jiġi maħdum, maħżun u mibjugħ. Dan l-abbozz:

huwa
marbut mal-fatt li s-settur permezz tax-xirka tal-produtturi tan-nagħaġ
u l-mogħoż, iridu japplikaw biex il-produzzjoni tal-ġbejniet tiġi
mgħarfa mill-awtoritajiet Ewropej u l-ġbejna tiġi rreġistrata bħala
prodott
b'ċertifikazzjoni DOP (Denominazioni di
Origini Protetta).

ifisser li prodotti oħra li
mhumhiex maħduma bħalma għanda tinħadem il-ġbejna tradizzjonali u li
jużaw ukoll ħalib li mhux tan-nagħaġ għall-produzzjoni tal-ġbejna, iridu
jiġu mgħajta b'isem ieħor fis-suq.

ser isaħħaħ u
jżid ukoll il-garanziji għall-konsumatur li l-prodotti tal-ħalib kollha
prodotti f'Malta jridu jittestjaw il-ħalib ta' kull speċi u ta' kull
oriġini darbtejn fix-xahar minbarra t-testijiet li jsiru fuq l-annimali
kollha irreġistrati fl-irziezet.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).